Home » Магазин » СИМ КАРТИ » ТЕЛЕНОР

ТЕЛЕНОР ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ 6000 MB SUMMER'19

10.00 лв.
  • ПРОИЗХОД: КИТАЙ
  • НАЛИЧНОСТ: В НАЛИЧНОСТ
  • МЯРКА: БРОЙ
  • ВНОСИТЕЛ: ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
КУПИ СЕГА

ОПИСАНИЕ

С предплатен пакет Tеленор 10 лв ползвате предплатен план Tеленор с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

В периода от 14.05.2019г. получавате:

лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията;
100 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията;
300 минути към мобилната мрежа на Теленор, валидни за срок от 14 дни след активацията;
6000 MB мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Теленор в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.

При презареждане на картата

В периода от 16.07.2020 - 15.01.2021г. получавате:

Допълнителни условия при презареждане
  Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При презареждане от 8 до 9.99 лв.

7 лв. 50 мин. 100 мин. 1000 MB 14 дни

При презареждане от 10 до 14.99 лв.

7 лв. 50 мин. 150 мин. 3500 MB 14 дни

При презареждане от 15 лв. или повече

7 лв. 100 мин. 200 мин. 6000 MB 20 дни

При презареждане с хартиен ваучер с номинал 6лв (до изчерпване на количествата), презареждане чрез easypay, ePay с номинали до 7.99лв, условията по презареждане са както следва:

  Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При презареждане от 6 до 7.99 лв.

5 лв. 50 мин. 100 мин. 750 MB 14 дни

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути, национални MB важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

 

УСЛОВИЯ

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

С активирането на предплатената си карта вие ползвате предплатен план Теленор заедно със съответните условия при активирането й, и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата.

Ако ползвате предплатен план Теленор, ползвате и допълнителни условия при всяко направено презареждане на картата, както следва:

Условия при активиране на предплатен стартов пакет Теленор 10 лв и презареждане на предплатен план Теленор
  Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При активиране на картата

- 100 мин. 300 мин. 6000 MB 14 дни

При презареждане от 8 до 9.99 лв.

7 лв. 50 мин. 100 мин. 1000 MB 14 дни

При презареждане от 10 до 14.99 лв.

7 лв. 50 мин. 150 мин. 3500 MB 14 дни

При презареждане от 15 лв. или повече

7 лв. 100 мин. 200 мин. 6000 MB 20 дни

При презареждане с хартиен ваучер с номинал 6лв (до изчерпване на количествата), презареждане чрез easypay, ePay с номинали до 7.99лв, условията по презареждане са както следва:

  Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При презареждане от 6 до 7.99 лв.

5 лв. 50 мин. 100 мин. 750 MB 14 дни

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта, както и в допълнителни пакети включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700.
Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

Посочените национални минути, национални MB важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на предплатен план Теленор и актуалните допълнителни условия при презареждане, в случай че има такива.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Теленор - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата в посочения период и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Теленор минути и SMS, MB за свободно сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид (ако такива има), и валидността на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-голямата от двете валидности - на наличните или на получените нови.

Активиране на допълнителни пакети

•При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

•При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност. Към наличните MB по предплатената карта (ако такива има) се прибавят MB за свободно сърфиране в България и в роуминг зона ЕС от активирания допълнителен пакет, а валидността на всички MB (налични и нови) става равна на по-голямата от двете валидности.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

•Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
•В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
•За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

•При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
•Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.
•Достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор
•Първоначално предоставените при активация на картата 4000 MB се ползват в мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
•Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
•Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
- Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и в роуминг в зона ЕС;
или
- Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.
Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Теленор е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
•В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.

Всички цени са с включен ДДС.

 

ВАЛИДНОСТ НА SIM КАРТАТА И КРЕДИТА

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

•Стандартен предплатен план на Теленор
•Предплатен план Приятели
•Предплатен план Теленор

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Telenor или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ

Към стандартния предплатен план на Теленор, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение My Telenor за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Теленор, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Теленор, SMS-и и мобилен интернет.